هوشمندسازی و تحقق عدالت مالیاتی نیازمند همکاری سه قوه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین نشست مدیران نظام مالیاتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هوشمندسازی و تحقق عدالت مالیاتی، نیازمند همکاری سه قوه و اجماع ارکان مختلف نظام در حمایت از طرح ها و برنامه های نظام مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین نشست مدیران نظام مالیاتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هوشمندسازی و تحقق عدالت مالیاتی، نیازمند همکاری سه قوه و اجماع ارکان مختلف نظام در حمایت از طرح ها و برنامه های نظام مالیاتی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، روز یکشنبه هفتم شهریورماه، در نشست مدیران این دستگاه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه، عنوان داشت: امروز نظام مالیاتی در سخت‌ترین شرایط جنگ اقتصادی، ایفاگر نقش‌هایی برجسته و مهم در میدان اقتصاد است و این امر، ضرورت توجه هر چه تمامتر به توان حداکثری نظام مالیاتی در خنثی سازی تحریم ها و توسعه پایدار اقتصادی را می طلبد.

وی در این مراسم، به مهمترین کارکردهای نظام مالیاتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تامین منابع مالی بودجه عمومی دولت تنها یکی از کارکردهای مهم نظام مالیاتی است و نبایستی از سایر کارکردهای اساسی مالیات، از جمله بازتوزیع درآمد و ثروت و گسترش عدالت اجتماعی، کمک به تنظیم‎ گری اقتصاد و مقابله با سوداگری‎های اختلال‎زا، شفافیت اقتصاد و حکمرانی داده و در نهایت حکمرانی شایسته غافل شد.

دکتر پارسا با بیان اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی جزو برنامه های کلیدی سازمان امور مالیاتی محسوب می شود، گفت: تداوم راهبرد وصول با اصول درآمدهای مالیاتی و اجرای کامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، یگانه مسیر تحقق همه اهداف نظام مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در تبیین راهبرد وصول با اصول خاطرنشان کرد: راهبرد وصول با اصول مجموعه اقداماتی را شامل می شود که در نهایت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و افزایش نقش مالیات در اقتصاد را از طریق هوشمندسازی فرآیندها، تکریم و جلب رضایت مودیان، تمرکز بر پرونده های بزرگ، وصول معوقات، رعایت دقیق قوانین و مقررات، پیشگیری و مبارزه قاطع با فرار مالیاتی، ارتقای سلامت اداری و حمایت محدود، مشروط و تضمین‎ دار از تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه‎ دار به دنبال می آورد.

وی در ادامه اظهار داشت: نظام مالیاتی مدرن، کارا و عادلانه، تامین‎ کننده بخش اعظم منابع بودجه عمومی دولت و یکی از اصلی‎ ترین زیرساخت‎ های توسعه پایدار و استقرار عدالت اجتماعی در کشور است و گذار از وضعیت مالیات سنتی به وضعیت مالیات هوشمند (I.Tax )که مهمترین ویژگی آن داده مبنا بودن، یکپارچه بودن، مودی محور بودن و متکی بودن بر فناوری های نوین مالیاتی و حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان است، تنها راه رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی است.

دکتر پارسا، ضمانت موفقیت نظام مالیاتی در تحقق اهداف ترسیم شده، به ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را، همکاری و حمایت هر سه قوه از دستگاه مالیاتی عنوان کرد و گفت: امروز مالیات ستاندن یا دخل کشور یک طرف قضیه و تمام امور حاکمیتی یا خرج کشور در طرف دیگر است و باید بپذیریم که کار مالیات ستانی در شرایط فعلی که رکود و تورم و شیوع کرونا اقتصاد را تهدید می کند، کاری سخت و پرمسئولیت است و توفیق نظام مالیاتی، منوط به همکاری حداکثری ارکان نظام با سازمان امور مالیاتی کشور است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، کار جهادی، عالمانه و هوشمندانه را سه عنصر کلیدی برای پیشبرد برنامه های نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: همکاران سازمان امور مالیاتی کشور در طی سال های اخیر ضمن تلاش وصف ناپذیر و با در نظر گرفتن این سه عنصر اساسی، باعث شدند تا این دستگاه به توفیقات بزرگی نایل آید که تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت راهبرد وصول با اصول در سال های اخیر، از مهمترین این توفیقات به شمار می رود.

وی در ادامه به سایر اقدامات صورت گرفته در حوزه نظام مالیاتی از قبیل تدوین لوایح قانونی و تصویب آنها در مجلس، به ویژه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: این قانون،  مهمترین گام نظام مالیاتی برای هوشمند شدن به شمار می رود که ظرف سال جاری به سرانجام خواهد رسید.