قابل توجه کلیه مودیان محترم مشاغل که تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد انها توسط موسسه خدمات مالیاتی رهیاب انجام می شده خواهشمند است

7خرداد1401

قابل توجه کلیه مودیان محترم مشاغل که تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد انها توسط موسسه خدمات مالیاتی رهیاب انجام می شده خواهشمند است به جهت اهمیت تتظیم اظهارنامه عملکرد ۱۴۰۰ در خصوص تعدیلات مالیاتی و هم چنین معافیت های مالیاتی
مدارک زیر را در واتساپ ارسال نمایند
۱-پرینت عملکرد ۱۴۰۰ حساب متصل به پوز
۲-کپی برگ قطعی مالیات عملکرد ۱۳۹۹
۳-درصورتی که تغییر مکان داشته اید کد پستی و ادرس جدید
۴-در صورتیکه ترک کسب نموده یا غیر فعال بوده اید اعلام فرمایید
۵-اگر تمایل به استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ دارید اعلام بفرمایید
شماره واتساپ
۰۹۳۹۰۳۰۱۳۸۷
موسسه خدمات مالیاتی رهیاب