مطالب توسط modir

مروری بر بخشنامه های جدید مالیاتی

سمینار مروری بر بخشنامه های جدید مالیاتی و اثر ان بر گزارشگری مالی شرکتها در سال 98 در تاریخ یکشنبه 26 ابان 98 از ساعت 10 تا 14 در ساختمان فناوری صنایع غذایی حوزه معاونت صنایع کوچک بر گزار می گردد . مدیران مخترم عامل , حسابداران ,حسابرسان , مدیران مالی می توانند در این […]

سمینار مروری بر بخشنامه های جدید مالیاتی در مشهد (مدرس حسن نجاری )

سمینار مروری بر بخشنامه های جدید مالیاتی و اثر ان بر گزارشگری مالی شرکتها در سال 98 در تاریخ یکشنبه 26 ابان 98 از ساعت 10 تا 14 در ساختمان فناوری صنایع غذایی حوزه معاونت صنایع کوچک بر گزار می گردد . مدیران مخترم عامل , حسابداران ,حسابرسان , مدیران مالی می توانند در این […]

کانون مشاوران عالی مالیاتی مشهد

کانون مشاوران ارشد مالیاتی مشهد تشکیل می گردد . به منظور ارتقاء سطح خدمات و افزایش اگاهی های علمی وتجربی مشاوران ارشد مالیاتی و مدیران مالی فعال در بحث مالیاتی که خدمات مشاوره ای یا خدماتی به مودیان محترم ارائه می نمایند و نیز داشتن یک اتاق فکر و مرکزی برای پیگیری خواسته ها و […]