بایگانی برچسب برای: سازمان امور مالياتي

مالیات بر خانه های خالی

افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی