مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی :

مالیات خانه های خالی، گامی مهم برای تنظیم بازار مسکن

مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات خانه های خالی، یک گام مهم برای تنظیم بازار مسکن است.

7 اسفند 1400

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جهانگیر رحیمی، مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه  مالیات خانه های خالی، گامی مهم برای تنظیم بازار مسکن است، گفت: مشمولین پرداخت مالیات خانه‌‎‌های خالی در سال 1400، تا پایان بهمن ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بالای یکصد هزار نفر که بیش از 120 روز خالی باشند، مشمول پرداخت مالیات بر خانه خالی هستند، عنوان داشت: مطابق قانون، وظیفه احصاء و شناسایی خانه های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

رحیمی افزود: کلیه مالکان واحدهای مسکونی می­‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به ‌نشانی  my.tax.gov.ir  مراجعه نمایند.

وی تصریح کرد: حسب مقررات جزء (2) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مهلت پرداخت مالیات برای مشمولین شناسایی شده در سال جاری، پایان بهمن‌ماه 1400 تعیین شده است.

مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص نحوه پرداخت مالیات بر خانه های خالی نیز گفت: مودیان مالیاتی لازم است در ابتدا با مراجعه به درگاه ملی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ، یکبار اقدام به ثبت نام نموده و پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور که به صورت پیامک برای مودی ارسال می شود، وارد پنل کاربری شده و گزینه «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» را انتخاب نمایند.

وی ادامه داد: در این مرحله، در صورتی که مودی مشمول مالیات بر واحدهای مسکونی خالی باشد، لیست واحدهای مسکونی تحت تملک به وی نمایش داده شده و مودی می تواند، ضمن پذیرش مالیات و پس از صدور قبض توسط سیستم، نسبت به پرداخت آنلاین مالیات اقدام نماید یا اعتراض خود را به ثبت برساند.

رحیمی در خصوص نحوه اعتراض به مالیات واحد های مسکونی خالی نیز گفت: در صورتی که مودی نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشد، لازم است برای هر ملک به صورت جداگانه گزینه «عدم پذیرش» را انتخاب نموده و علت عدم پذیرش را در سامانه ثبت نماید.