به اطلاع سهامداران محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مشهد می رساند شرکت تعاونی به حول قوه الهی مراحل پایانی پذیره نویسی را پشت سر می گذارد .

7خرداد1401

بسمه تعالی
به اطلاع سهامداران محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مشهد می رساند شرکت تعاونی به حول قوه الهی مراحل پایانی پذیره نویسی را پشت سر می گذارد .
انشالله پس از ثبت شرکت عملیات اقتصادی عمرانی شروع خواهد شد .
تا ان تاریخ اگر اطلاعیه یا خبری باشد در کانال ذیل اطلاع رسانی خواهد شد .
باتشکر
حسن نجاری
عضو هیت موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مشهد
عضو شوید